EIO FORM – digitala dokument för elteknikbranschen

Effektivare dokumenthantering sparar tid och pengar

Genom att satsa på digitala dokumentmallar kan ditt företag minimera tidsåtgången för administration av olika dokument. Det leder bland annat till en effektivisering av verksamheten samt att du får ordning och reda på dina dokument. Den totala effekten är att du sparar pengar.

EIO FORM – Alla dokumentmallar du behöver

Installatörsföretagen har samlat alla sina ca. 170 st digitala dokumentmallar i en enda produkt – EIO FORM. För att använda de elektroniska mallarna krävs det att du har tillgång till programmet MS Office 2003 eller högre. De flesta mallarna är gjorda i MS Word och några i MS Excel.

EIO-register (databas) kopplat till dokumentmallarna

Installatörsföretagen har även skapat ett program, EIO-register, som är kopplat till de flesta av mallarna. Programmet gör så att inmatning och hantering av information i dokumenten går snabbare. Genom EIO-register får du möjlighet att lagra dina egna företagsuppgifter, din logotyp, kunduppgifter samt projektuppgifter så de automatiskt kan infogas i de flesta av dokumenten.

I hela EIO FORM, ca 170 st. olika digitala mallar, ingår bland annat nedanstående kategorier:

EIO-Q Ledningssystem

Här ingår bland annat kvalitetsplan (anbudsbilaga), rapport från egenkontroll, avvikelserapport, mätning av jordfelsresistans, kontroll av skyddsjordning, isolationsmätning starkström, isolationsmätning tele och driftprov på elmotor med flera.

Telesignal (registering av teletekniska anläggningar)

I telesignalblanketterna ingår bland annat ställförteckning, plintkort, förbindningstabell, ritnings- och dokumentförteckning, apparatlista och panelkort.

Entreprenad/Administrativa blanketter

Här ingår bland annat faktura, arbetsorder, offerter och anbud med flera.

Elsäkerhet

Mallar som ska användas för Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete och för arbete med Elsäkerhet. Här ingår bland annat delegering av ansvar, kompetenskort, instruktion, kontroll TN-C, 4-ledarsystem med flera.

Arbetsgivarblanketter

Här ingår bland annat anställningsbevis, betyg, intyg med flera.

Säkerhetsblanketter

Här ingår riskanalys och specifikation av yttre krav, checklistor för säkerhetsprojekt, strömförsörjningsberäkningar för brand och inbrott och gränsdragningslistor med flera.

Klicka här för att beställa EIO FORM.

Se filmen om EIO FORM

Genom att satsa på digitala dokumentmallar kan ditt företag minimera tidsåtgången för administration av olika dokument.

Är du intresserad av våra andra produkter?

Välkommen till IN Förlag

Hos oss hittar du det mesta inom VVS-, el- och teleområdet. Till exempel Svensk standard, SEK handböcker, facklitteratur, AMA, broschyrer, blanketter och avtal med mera. Enklast handlar du via webbshopen.

IN FÖRLAG
811 88 Sandviken

Telefon: 026-200 46 10
Fax: 026-24 90 10
E-post: order@inforlag.se

Till webbshopen: www.inforlag.se

IN Förlag ägs av Installatörsföretagen Service i Sverige AB.